advert 1
advert 2
advert 3

LogowaniePrawo - spółki PDF Drukuj Email

 

civil code partnership – spółka cywilna (kodeksu cywilnego), również general partnership lub partnership

merger – połączenie dwóch firm, fuzja

acquisition – zdobywanie, zdobycie, przejęcie

Mergers and Acquisitions (M&A) – fuzje i przejęcia

friendly takeover - przyjazne przejęcie jednej spółki przez drugą

hostile takeover - wrogie przejęcie jednej spółki przez drugą

(management) board - zarząd

board of directors - odpowiednik zarządu i rady nadzorczej jako jednego ciała

member of the board - członek zarządu

general meeting (of shareholders) - zgromadzenie wspólników (udziałowców)

share - udział

minority shareholder - akcjonariusz/udziałowiec mniejszościowy

registered office - siedziba spółki

goodwill - the good reputation of a business; reputacja, wartość

dividend - dywidenda

balance sheet - bilans, sprawozdanie finansowe

trade secret - tajemnica handlowa

special resolution - uchwała spółki wymagająca kwalifikowanej większości głosów, zwykle w sprawach najistotniejszych dla spółki