advert 1
advert 2
advert 3

LogowaniePrawo - postępowanie sądowe PDF Drukuj Email

 

barrister (UK) - adwokat sądowy

solicitor (UK) - adwokat pozasądowy

attorney, attorney-at-law (US) - adwokat

to file - to take or send document to court

to file documents - składać dokumenty

claimant (UK) - powód, wnioskodawca

plaintiff - powód

defendant - pozwany

complaint - pozew

appelant - wnoszący apelację

appellate court = court of appeal - sąd apelacyjny

pleading - pismo procesowe

arbitration - arbitraż

malpractice - the act of failing to fulfil a profesionall duty by behaving incorrectly or illegaly; zaniedbanie, postępowanie wbrew etyce zawodowej, błąd w sztuce

perjury - krzywoprzysięstwo

petition - a written aplication to the court asking for something

hearing - rozprawa, przesłuchanie

case law = common law = judge-made law - prawo precedensowe, orzecznictwo

expert witness - biegły

juvenile court - sąd dla nieletnich

penal law = criminal law - prawo karne

small-claims court - sąd ds. drobnych roszczeń

to serve documents - doręczać pisma