advert 1
advert 2
advert 3

LogowanieThe Bourne Identity - słówka PDF Drukuj Email

Poniżej prezentujemy wybrane słówka, które pojawiają się co jakiś czas w powieści "The Bourne Identity", a które pomogą w jej czytaniu.

 

altered passport - przerobiony paszport

to exclaim - zawołać, krzyczeć, protestować

apt - trafny, celny (np. komentarz), stosowny

think out - przemyśleć

to grip - chwytać, to hold tightly

to break the grip - wyrwać się z uścisku

to picture - wyobrażać sobie, to imagine

forehead - czoło

incoherent - chaotyczny, bez związku, nie powiązany

to limp - kuleć, utykać

a weapon with a silencer - broń z tłumikiem

shabby - znoszony, podniszczony, biedny, nędzny

to hinder - utrudniać, przeszkadzać

to be hindered by - być utrudnionym przez...

presume = assume, take for granted - sądzić, zakładać, przypuszczać

slender - szczupły

to shrug - wzruszyć ramionami

with a shrug - wzruszając ramionami

licence plate - tablica rejestracyjna

disregard - lekceważyć, lekceważenie

bearer of a cheque - okaziciel czeku

cheque to bearer - czek na okaziciela

bewildered - zdziwiony, zdumiony, oszołomiony, skonsternowany

acquaintance - znajomy kogoś, znajomość

an acquaintance of mine - mój znajomy

to ascribe sth to sb - przypisywać coś komuś